Lasten liikunta | Lauttasaaren Liikuntakeskus

LASTENTUNNIT

Jumpan kautta lapsilla ja on mahdollisuus saada elinikäinen kiintymys liikuntaan sekä innostusta erilaisista harrastuksista. Päivittäinen lasten liikunta on lapsen normaalin fyysisen kasvun ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Lasten liikuntaharrastus ja liikkuminen on tärkeää myös motoristen taitojen ja hermoston kehittymisen näkökulmasta. Lapset oppivat myös yhdessä leikkimisen ja liikkumisen kautta sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Yleisen liikuntasuosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lasten jumppa on innokastava ja monipuolinen tapa kerryttää kokonaisliikuntamäärää ohjatusti. Lasten liikuntaharrastus muun päivittäisen liikunnan ohella auttaa aktiivisen ja urheilullisen elämäntavan omaksumisessa jo lapsuusvaiheessa, jolloin se suuremmalla todennäköisyydellä säilyy koko loppuiän.

1,5 - 3 VUOTIAAT

Tämä tunti on vanhemman ja lapsen yhteinen jumppahetki. Ohjaaja leikittää lapsia ja vanhemmat auttavat tunnin aikana.

4 - 6 VUOTIAAT

Lastentunti 4-6v. on lasten oma liikuntatunti, jossa vanhemmat eivät ole läsnä. Hauskojen leikkien avulla lapsen koordinaatio, kehonhallinta ja motoriikkaa paranee.