Kehonhuolto | Lauttasaaren Liikuntakeskus

JOOGA

Jooga on Intiassa tuhansien vuosien aikana syntynyt harjoitusmuoto. Nykymuotoinen jooga kehittyi 1800-luvulla fyysiseksi harjoitukseksi ja se levisi Intiasta länsimaihin. Joogaan kuuluu nykyisin asentoharjoituksia ja meditaatiota. Sen harjoittaminen on monille kehollista terapiaa ja rentoutumista.

Joogaa voi harjoittaa pehmeänä tai vaativana liikuntamuotona, terapiana, eettisenä elämäntapana, hengellisenä kokemuksena tai keinona saavuttaa tyytyväisyys. Joogassa keskitytään ihmisen kokonaisuuteen: kehoon, mieleen ja oletettuun sieluun, ja siinä tavoitellaan tilaa, jossa ne joogaopettajien mukaan eheytyvät. Joogassa pyritään vapautumaan häiriötekijöistä ja saavuttamaan sisäinen rauha. Kun tämä tila on saavutettu, mielen katsotaan joogaopettajien mukaan olevan seesteinen ja aistien toimivan selkeästi ja ihminen kokevan yhtenäisyyden ja autuuden tunnetta. Tila pyritään saavuttamaan painotuksista riippuen esimerkiksi fyysisillä harjoituksilla eli jooga-asennoilla, hallitulla hengityksellä tai meditaatiolla.

Joogaharjoituksen terveysvaikutukset

Joogan tehokkuus liikuntamuotona riippuu siitä, millaisia harjoituksia tehdään ja millä tempolla. Joissain tutkimuksissa joogan tehokkuuden on havaittu vastaavan kevyttä kävelyä, ja toisissa joogasta on havaittu olevan selkeitä aerobisia hyötyjä. Asana-harjoittelun on todettu parantavan lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa. Joogan on myös katsottu vaikuttavan terveyteen sitä kautta, että se lieventää stressiä ja kohentaa mielialaa, minkä seurauksena ihminen elää aiempaa aktiivisemmin ja syö vähemmän.

 

YINJOOGA


Yinjooga pohjautuu kiinalaisiin kehonharjoituksiin ja joogaan. Yinjooga –liikkeet vaikuttavat kehossa alueisiin, joissa on eniten sidekudosta. Vaikutus kohdistuu vahvasti selkärankaan, selän lihaksiin ja lantion seutuun. Lisäksi tunnilla tehtävät liikkeet venyttävät ihanasti käsien ja jalkojen lihaksia. Asennoissa ollaan yhdestä viiteen minuuttia ja harjoitus keskittyy vahvasti irti päästämiseen – niin kehon kuin mielenkin osalta. Yinjoogan avaava ja rentouttava harjoitus tukee hyvin kaikkea muuta fyysistä liikuntaa ja auttaa kehoa palautumaan. Tunti sopii täydellisesti ensikertalaisille, istumatyötä tekeville sekä aktiiviurheilijoille.

ARC JOOGA


Tunnilla käytetään joogapyörää apuna kehoa huoltavissa harjoituksissa.

Joogapyörä on täysin uudenlainen väline, jonka avulla voidaan syventää venytyksiä sekä kehittää keskivartaloa ja tasapainoa.

 

 

ASTANGA VOIMAJOOGA


Astanga voimajooga on dynaaminen ja voimaa kehittävä harjoitus. Tunti alkaa hiljentymisellä ja hengitysharjoituksella, jonka jälkeen siirrytään perussarjojen asanoihin. Viimeisenä hiljennytään loppurentoutukseen, joka viimeistelee tunnin.

 

TERVESELKÄ

Terveselkä on rangan ja keskivartalon liikkuvuutta ja voimaa lisäävä tunti.

Alkulämmittely tehdään esimerkiksi jumppakepin avulla. Sen jälkeen niskan ja selän alueen lihaksistoa vahvistetaan erilaisilla lihaskuntoliikkeillä käyttäen apuna esimerkiksi keppiä, käsipainoja, kuminauhoja ja kehon omaa vastusta. Tunti sopii kaikille, myös selkä- tai nivelongelmista kärsiville. Tunnilla myös keskivartalo huomioidaan koska syvät tukevat lihakset ovat tärkeä osa selän hyvinvointia. Tunti lopetellaan venytyksiin jotka auttavat parantamaan selkärangan liikkuvuutta.


Selkävaivat ja niska-hartiaseudun ongelmat ovat nykyään yleisiä istumatyön ja vähäisen liikunnan vuoksi. Selkäkivut voivat vaikuttaa elämänlaatuun negatiivisesti, jos koko ajan kolottaa ja liikkuvuus on huono. Oikeanlainen ryhti vaatii vain vähän lihastyötä ja kuormittaa lihaksiasi tasaisesti. Kun löydät hyvän ryhtisi ja kehon tasapainon, vältyt lihasten ja nivelten ylikuormitukselta. Kun pidät selkäsi liikkuvana, vältyt selkäkivuilta.

 

PILATES


Pilates-menetelmä on saksalais-amerikkalaisen Joseph Pilateksen 1900-luvun alussa kehittämä kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa keskivartalon syviä lihaksia, syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan fysiologisesti oikein. Menetelmä tuli tunnetuksi alun perin 1900-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa.

Pilates-menetelmä on yhdistelmä länsimaisen voimistelun ja esittävän tanssin (baletin, nykytanssin) tekniikoista. Liikkeet tehdään pääasiassa lattialla, jolloin ryhtiä kannattelevien lihasten löytäminen ja aktivoiminen on helpompaa, eikä harjoittelu rasita niveliä.

Pilates on harvinainen siitä, että se soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän harrastaneille kuin aivan huippu-urheilijoille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttävät pilatesharjoittelua myös loukkaantumisista toipuessaan.

Pilateksen avulla on mahdollista korjata ryhtivirheitä ja saavuttaa tanssijoille ominainen kinesteettinen aisti ja liikunnan eheys, mutta se edellyttää sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Toisaalta pilatesliikkeet vaikuttavat positiivisesti jo ensimmäiseltä tunnilta alkaen.

 

PILATESFUNC

Tämä treeni on tehokas ja monipuolinen. Tunti ohjataan motivoivan musiikin tahtiin, joka vaihtuu kolmen kuukauden välein. PILATESFUNCin liikkeet sekä sarjat perustuvat Pilatekseen ja tunnin ydintehtävä on keskittyä kehon syviin lihaksiin. Tunnilla tehdään monipuolisesti koko kehoa vahvistavia liikkeitä. Tärkeintä tunnilla on liikkumisen lisäksi hauskanpito iloisessa ilmapiirissä.

 

VENYTTELY

Venyttelemällä voidaan lisätä lihasten pituutta erilaisten liikkeiden ja asentojen avulla. Päivittäinen venyttely on tärkeä osa tasapainoista lihashuoltoa. Se lisää lihaksiston kimmoisuutta ja nivelten liikkuvuutta sekä parantaa ennalta ehkäisevästi koko kehon palautumiskykyä.

Liikkuminen kiristää lihaksia. Kireä lihas on kovan ja kimmottoman tuntuinen. Kiristynyt lihas palautuu hitaammin ja on alttiimpi loukkaantumisille ja rasitusvammoille. Lisäksi heikentynyt liikkuvuus tekee liikkumisesta epätaloudellisempaa, jolloin suoritus tuntuu raskaammalta ja energiaa kuluu hukkaan. Suoritusten liikeradat lyhenevät ja liikekaavat muuttuvat. Venyttelyllä estetään lihasten kiristyminen ja vaikutetaan lihaksen sisäiseen aineenvaihduntaan ja rentouteen.

Tunneillamme on lyhyt, kevyt liikeratoja avaava lämmittely. Venyttely tehdään osittain seisten, istuen ja maaten lattialla eri asennoissa. Venyttelyssä voi käyttää apuna kuminauhaa, joogablokkia tai omaa pyyhettä. Ohjaaja antaa tarvittaessa vaihtoehtoja asennoille ja asentoja saa muokata myös itselleen sopivaksi.

 

ASAHI

Asahi on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Asahi-terveysliikunta on tarkoitettu sekä ennaltaehkäiseväksi että jo syntyneitä ongelmia hoitavaksi. Liikkeiden suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti suomalaisten suurimmat terveysongelmat: selän ja hartiaseudun vaivat, erilaiset murtumat sekä stressin aiheuttamat psyko-somaattiset ongelmat.

Asahi perustuu fysioterapian kaltaisiin liikkeisiin, jossa koko keho avataan systemaattisesti niskasta nilkkoihin hyödyntäen ihmisen luontaista hengitystä. Sen liikkeet ovat suunniteltu tarkoituksella yksinkertaisiksi, niin että kuka tahansa voi aloittaa harjoittamaan Asahia.

Useat ammattiurheilijat ja -esiintyjät sekä erilaisista työrasitteista tai –tapaturmista kärsineet henkilöt ovat kokeneet saavansa lievitystä ongelmiin. Asahin on todettu mm. auttavan palautumaan rankan urheilusuoritteen jälkeen tai lisäämään keskittymistä uuvuttavan työpäivän keskellä.

 

Asahi-menetelmän terveysvaikutuksia


Lihaksisto vahvistuu ja oppii rentoutumaan.

Nivelet vahvistuvat ja notkistuvat.

Niska-hartiaseudun vaivat lievittyvät ja ennalta ehkäistyvät.

Tasapaino paranee.

Hengitystekniikka paranee, josta on hyötyä erityisesti hengityssairauksissa.

Autonominen hermosto rauhoittuu, toiminnalliset vaivat helpottuvat.

Kehon tiedostaminen ja sen tuottama mielihyvä parantaa elämisen laatua ja iloa.

Mieli virkistyy, stressi poistuu ja unen laatu paranee.


Sinä saat:


• Harjoitusta kehon pystylinjaukseen. Pyrimme harjoitusten aikana olemaan koko ajan tietoisia kehon pystysuorasta asennosta.

• Opit yhdistämään hengityksen ja liikkeen rauhoittaen samalla mielesi.

• Toiminnallisen harjoittelun ohjelman, joka mm. kehittää pelaajaa monipuolisesti, parantaa kehonhallintaa ja tasapainoa, koordinaatiota ja voimaa.

• Opit rentoutumaan liikesuorituksen jokaisessa lepovaiheessa.